Utställning Spegla

Då var helgen till enda och med den vår utställning på Knäppingsborg. Det var många besökare alla tre dagarna vi hade öppet och ett flertal visade intresse för klubben. Jag hoppas att utställningen gav mersmak även för medlemmarna i klubben och att vi aktivt fortsätter att visa upp oss för allmänheten.

/ Niklas