Utflykten till Söderåsen

Under helgen 4-6 maj 2018 gjorde 9 av klubbens medlemmar en utflykt till Söderåsens nationalpark i Skåne. Resultatet speglas i detta urval av deltagarnas bilder.