Uppgift under sommaren

Glöm inte att använda sommaren till att ta bilder till klubbmästerskapet. Reglerna finns under menyn för Tävlingar / Klubbmästerskapet men här kommer några tips.

I klassen digitalt är temat Upphittat, men det innebär inte att bilden måste tas just där något hittades. Det som är upphittat kan placeras i en annan miljö för att ge en bild som är mer renodlad eller intressant.

I klassen påsikt (utskrivna pappersbilder) är temat På väg till, och ordet till är viktigt. Det räcker inte att vara på väg utan det måste finns ett mål som på något sätt framgår av bilden (exempelvis på väg till fika).

 /Sigge