Styrelsemötet 21/3

Detta styrelsemöte ägnades bland annat åt att göra klart programmet för våren. En nyhet är att medlemsmötena normalt får en viss struktur, med undantag för de tillfällen när vi är ute i naturen eller om det är en inbjuden extern föreläsare. Men normalt får mötena ett innehåll med två varierande ämnen och en stående punkt enligt denna mall:

  • Programpunkt 1 (cirka 30-45 minuter)
  • Programpunkt 2 (cirka 30-45 minuter)
  • Fikapaus
  • Antingen tävlingen månadens bild eller visning av medlemmarnas bilder

Vi hoppas att detta ger ett program som är varierat och ”lättsmält”.