RSF medlemsblad Exponera!

Nummer 7, 2018 av Riksförbundet Svensk Fotografis medlemsblad Exponera! finns nu på RSF hemsida.

Innehåll i korthet:

  • Referat från RIksfototräffen i Sundsvall
  • Info om en ungdomsutställning i Kina
  • Erbjudande om utökad kameraförsäkring

Varma hälsningar

Riksförbundet Svensk Fotografi
genom Göran Gärberg och Carina Hedlund