RSF Årsbok

Riksförbundet Svensk Fotografi ger varje år ut en bok med bilder som representerar de svenska fotoklubbarna.

Har du deltagit (och kanske vunnit) i klubbens tävlingar under det senaste året så har du kanske bilder som lämpar sig för publicering i riksförbundets (RSF) årsbok. Senast 10 juni behöver RSF få bilderna. Andra bilder kan förstås också vara lämpliga, om de är tillräckligt bra. Denna inbjudan finns på RSF hemsida:

För bilder till RSF Årsbok gäller

  • Färg och Svartvita bilder insända digitalt. Bilderna ska vara någorlunda nytagna (det heter ju Årsbok …!).
  • Digitalbilder: Bilderna ska vara av så god kvalité att de kan användas som tryck-underlag. Bildernas kortaste sida ska vara minst 2200 pixlar och sparade i något av följande format: jpg/jpeg i hög kvalitet (10-12), alternativt tiff eller psd.
  • Bildfilnann: Filen sparas i formen: ”Förnamn_Efternamn_Klubb_Bildtitel”. Exempel: Knut_Andersson_HjoFK_Spegling.
  • Bildurval: Varje fotograf får skicka in max 5 bilder. Bildurvalet görs med fördel med stor variation. Med hänsyn till årsbokens kvadratiska format kan panoramabilder inte publiceras.

Insändning av dina bilder

Bilderna skickas (senast 10 juni) med WeTransfer till arsbok(at)rsf-fotoklubbar.org med meddelandet: Årsbok 2018/19. Använd den version av WeTransfer som är gratis/free.
(Här hittar du en Instruktion för WeTransfer).

Tillsammans med din WeTransfer skickar du med med följande uppgifter:
– Namn
– Fotoklubb
– Epost-adress
– Telefonnummer (om vi behöver nå dig)

Frågor besvaras av

Mats Jungmyren, tel 070-515 89 82
Peter Transjoe, tel 070-432 87 44
arsbok(at)rsf-fotoklubbar.org