Planering för våren

Nu är årsmötet avklarat och den helt nya styrelsen har haft sitt första möte. Bland annat påbörjades planeringen av program för träffarna under våren. En del uppslag finns redan, men kom gärna med önskemål (till info-adressen) eller uppgift om att du själv kan visa bilder och berätta från exempelvis en resa, en plats eller ett projekt.

I lokalen kommer det dessutom att finnas en lista för att anmäla att man kan ställa upp och ansvara för fika vid någon träff.

Medlemsträffar under våren inträffar på följande datum:

28/2, 14/3, 28/3 (för dessa tre träffar finns program), 11/4, 25/4, 9/5, 23/5 och 13/6 (sista träffen flyttad eftersom ordinarie datum är nationaldagen).