Östsvenskan

Östsvenska fotodistriktet (där klubben är medlem) arrangerar varje år en tävling som kallas Östsvenskan. Inbjudan kommer under hösten och inlämning sker i början av året. Redovisning av resultatet sker sedan i samband med distriktets årsstämma under våren.

Regler för Östsvenskan (årets tävling är avslutad).

De vinnande bidragen publiceras på distriktets hemsida.