Mötet 9 maj

Detta möte ägnades åt praktisk fotografering. Vi samlades först vid Färgargården och efter en kort promenad till området som kallas Rhododendrondalen kunde vi konstatera att den försenade våren satt sina spår. Många av buskarna hade inte hunnit slå ut i blom, men det fanns ändå tillräckligt med blomprakt i olika färger och stadier av utveckling för att ge gott om intressanta motiv. Efter en dryg timmes fotograferande blev det dags att ta fram medhavd fika vid ett bord intill Färgargården.