Medlemskap

Medlemskap

Medlemskapet är per kalenderår och medlemsavgiften betalas i förskott. För fullbetalande medlem är avgiften 350 kronor, för familjemedlem (på samma adress) är avgiften 100 kronor och för ungdomar (under 25 år) är avgiften 200 kronor.

Klubbens Plusgiro: 12 15 11-0

Medlemsmöten

Vi har medlemsmöten på onsdagar varannan vecka (udda veckonummer) från mitten av januari till början av juni och från slutet av augusti till början av december. Oftast sker mötena i vår lokal på Södra Promenaden (se Hitta hit), och mötena börjar kl. 18:30.

Stadgar och årsmöte

Klubbens stadgar finns här: (Stadgar_just_2018-02-21)

Klubbens Org.nr 802431-8597

Årsmötet hålls under februari. För att ha rösträtt ska medlemsavgiften vara betald. Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast vid årsskiftet.