Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2018:
Ordförande: Eva Syversen
Kassör: Svante Prag
Sekreterare: Sigge Skarsfjäll
Ledamot: Peter Stark
Suppleant: Lennart Johansson