Andra tävlingar

Klubben får ibland inbjudningar till olika större tävlingar (ibland kallade salonger) och här listar vi länkar till reglerna för några av dessa. Observera att det oftast kostar en slant att delta i dessa tävlingar.

Inbjudningar till nationella/internationella tävlingar

Malmö International Photo Society cordially invites photographers from all over the world, amateurs as well as professionals, to participate in Malmö International Exhibition of Photography 2018. Deadline 31 augusti. (inbjudan och regler)