Första höstmötet

Höstens första möte handlade till stor del om olika sätt att betrakta eller bedöma bilder beroende på vilket syfte en bild har.

Bilder med innehållsvärde är ofta dokumentära och det är verkligheten som är det viktiga. Det man ser i bilden visar hur det ser ut, även om inte fotografen varit där. Inget är alltså ändrat, man kan lita på det bilden visar.

I bilder med formvärde är det det fotografiska hantverket som är det väsentliga. Det kan vara konstnärlig kreativitet eller teknisk skicklighet som gör att bilden blir värdefull.

Bilder med budskapsvärde kan förmedla en känsla eller en uppfattning. Det används ofta i reklam där man vill att betraktaren exempelvis kan få en känsla av lyx eller välmående. Men det kan också handla om bilder som vill påverka betraktarens uppfattning om något genom att framställa en händelse eller en miljö som något positivt eller negativt.