Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2017:
Ordförande: Niclas Svensson
Kassör: Lars Ellmark
Sekreterare: Bo André
Ledamot: Håkan Bley
Suppleant: Anders Söderpil